Vědecký tým odborníků pod vedením Daniela Belskyho z Kolumbijské univerzity v New Yorku přinesl zajímavé poznatky o vztahu mezi délkou vzdělání a délkou života. Jejich dlouhodobý výzkum potvrdil, že lidé s vyšším vzděláním nejen žijí déle, ale také stárnou pomaleji.

Analyzována byla data 3 101 lidí ze tří generací, které poskytla dlouhodobá studie Framingham Heart Study, sledující kardiovaskulární kondici obyvatel města Framingham ve státě Massachusetts od roku 1848. Výsledky studie naznačují, že každé dva další roky školního vzdělávání zpomalují proces stárnutí těla o zhruba 2-3 procenta.

Důležitým aspektem výzkumu bylo zahrnout do analýzy příbuzenské vztahy mezi účastníky studie, což umožnilo v určité míře oddělit vliv vzdělání od genetiky a rodinného prostředí. Biologický věk, odvozený od chemických změn na DNA, byl použit k vyjádření stárnutí.

Studie, publikovaná v odborném časopise JAMA Network Open, nezabývala se detailně příčinami tohoto vztahu, ale autoři se přiklánějí k názoru, že lepší zaměstnání a tím pádem i lepší přístup k zdravotní péči a zdravějšímu životnímu stylu mohou hrát klíčovou roli.

Share.

Leave A Reply