V dnešní době asi jen málokoho překvapí, že pití alkoholu vyvolává závažné zdravotní problémy. Týká se to i srdce. Výzkum, který vedl kardiolog Jamal Rana z americké medicínské organizace Permanente Medical Group, zjišťoval, jak alkohol souvisí s ischemickou chorobou srdeční.

Alkohol a ischemická choroba srdeční

Studie, kterou autoři nedávno prezentovali na výroční vědecké konferenci neziskové lékařské asociace American College of Cardiology, se zaměřila na dospělé ve věku 18 až 65 let. Jde o jednu z doposud nejrozsáhlejších výzkumných studií, které se zabývaly vztahem mezi pitím alkoholu a chorobami srdce.

Rana s kolegy analyzovali data více než 430 tisíc lidí, kteří absolvovali lékařskou péči od zdravotní organizace Kaiser Permanente Northern California. Průměrný věk zkoumaných osob byl 44 let a na počátku výzkumu neměli problémy se srdcem. Necelých 243 tisíc z nich byli muži, 189 tisíc ženy.

Výzkumníci zpracovali údaje o konzumaci alkoholu, které tito lidé udali při vyšetření v letech 2014 a 2015 a spojili je s diagnózami ischemické choroby srdeční, k nimž došlo v následujících čtyřech letech. Toto onemocnění bylo v tomto období diagnostikováno celkem u 3 108 účastníků studie.

Rizikové večírky

Výzkum prozradil, že dle očekávání lidé, kteří konzumují více alkoholu, mají také vyšší riziko, že u nich bude diagnostikovaná ischemická choroba srdeční. Toto riziko se ukázalo být nejvyšší u těch, kteří holdují nárazovému pití (angl. binge drinking), při kterém typicky dochází ke konzumaci většího množství alkoholu během krátkého časového úseku.

Úplně nejhůř jsou na tom podle vědců mladé ženy a ženy středního věku, které pijí více než osm alkoholických drinků týdně a účastní se večírků spojených s jednorázovým pitím alkoholu. Riziko vzniku srdečního onemocnění je u nich až o 68 % vyšší, ve srovnání s ženami, které konzumují alkohol střídmě. U mužů stejné kategorie vědci zaznamenali až 33% zvýšení rizika vzniku srdečního onemocnění, včetně ischemické choroby.

Share.

Leave A Reply