Globální oteplování nese s sebou další nečekané důsledky. Nová studie z Kalifornské univerzity v San Diegu odhaluje, že tání ledovců vlivem klimatických změn mění rychlost rotace Země. Co to znamená pro nás a naše měření času?

Geofyzik Duncan Agnew ze Scrippova institutu oceánografie na Kalifornské univerzitě v San Diegu vysvětluje, že tání ledu na pólech mění hmotnost Země tím, že voda z ledovců odtéká směrem k rovníku. Podobně jako když krasobruslařka roztáčející se na ledě změní polohu, i tání ledu ovlivňuje otáčení planety. „Lidstvo tedy způsobilo něco, co měřitelně mění rychlost rotace Země. Dějí se věci, které nemají obdoby,“ řekl Agnew.

Studie naznačuje, že vedle fluktuací v zemském jádru a oceánských přílivů hraje velkou roli i změna klimatu. S postupujícím táním ledovců se očekává, že se rychlost rotace Země ještě více změní, což může mít dopad i na měření času.

Tato změna není poprvé, kdy se rychlost otáčení Země mění. Před 70 miliony lety byly dny kratší, trvaly pouze zhruba 23 a půl hodiny. Pro koordinovaný světový čas (UTC) to znamená, že přidává „skokovou sekundu“, aby byl v souladu s astronomickým časem odvozeným od rotace Země.

Tající polární led oddaluje přidání „skokové sekundy“ o tři roky, což má posunout tento krok z roku 2026 na rok 2029.

Změna rychlosti rotace Země je dalším důsledkem globálního oteplování, který nás nutí přehodnotit naši interakci se životním prostředím a zkoumat možné důsledky na různých úrovních, včetně tak základního aspektu, jako je měření času.

Share.

Leave A Reply