V oblasti vzdělávání přichází s rostoucím využitím umělé inteligence (AI) řada inovativních nástrojů, které mají potenciál usnadnit práci jak pedagogům, tak studentům. Jedním z prvních českých příkladů je Thesios, aplikace využívající AI k navrhování témat závěrečných prací pro vysokoškoláky.

Jak funguje Thesios?

Studentům často činí problémy najít vhodné téma pro závěrečnou práci. Thesios na to reaguje jednoduchým dotazníkem, jehož vyplněním studenti obdrží návrhy témat přizpůsobené jejich studijnímu oboru a zájmům. AI nástroj dále poskytuje návrh cíle práce, abstraktu v češtině a angličtině, metodiky, klíčových slov a seznamu literatury.

Libor Hoření, autor projektu, zdůrazňuje, že umělá inteligence by měla sloužit jako zdroj inspirace a je třeba ji využívat kriticky. Thesios není určen k nahrazení lidského myšlení, ale k usnadnění a obohacení akademického výzkumu.

Výhody a použití

Thesios se odlišuje od běžných chatbotů tím, že dokáže generovat specifická a originální témata využívajícím nejnovější technologie a algoritmy. Ušetří studentům čas, ale vyžaduje, aby informace byly následně ověřeny a téma zkonzultováno s vedoucím práce.

Dostupnost

Thesios je již dostupný na dvou českých vysokých školách – Newton University a AMBIS, kde je nástroj nabízen všem studentům a pedagogům pro vypisování témat bakalářských a diplomových prací. Základní verze návrhu tématu je přístupná zdarma, zatímco za detailnější výstup je účtován poplatek.

Závěr

Thesios představuje významný pokrok v oblasti akademického výzkumu a vzdělávání, ukazuje, jak může umělá inteligence otevřít nové cesty pro studenty a pedagogy. Je důkazem toho, že technologie může hrát klíčovou roli ve zjednodušení a zefektivnění procesu výběru témat závěrečných prací.

Share.

Leave A Reply