Pedofilové se stále častěji obrací na nového pomocníka – umělou inteligenci (AI). S rozvojem AI se objevují stále více případů zneužívání generátorů obrázků, zejména na dark webu, kde se šíří realistické snímky ukazující sexuální vykořisťování dětí. Dark web je tajemná část internetu, přístupná pouze prostřednictvím specializovaného softwaru jako je platforma TOR.

Pedofilové dlouhodobě využívali internetový černý trh k sdílení a obchodování s fotografiemi a videi zachycujícími zneužívání dětí. Avšak s rychlým rozvojem umělé inteligence se tato problematika ještě zhoršila. Generátory obrázků, jako je Stable Diffusion, DALL-E a Mindjourney, které jsou volně dostupné, umožňují vytvářet realistické obrázky různých témat během několika sekund. Bohužel tyto aplikace využívají i fotografie skutečných dětí získané z internetu.

I když provozovatelé systémů umělé inteligence se snaží zabránit zneužívání, predátoři jsou jim stále o krok před nimi. Zatímco některé platformy mají explicitně zakázáno vytvářet sexuální obsah, další programy je možné stáhnout a používat přímo na počítači. Dokonce existují podrobné instrukce, které pedofilové sdílejí na dark webu, jak si sami generovat takové snímky.

Odborníci zabývající se ochranou dětí vyjadřují obavy, že toto nové zneužívání komplikuje pátrání po obětech. Systémy umělé inteligence budou zaplaveny novým obsahem vytvořeným AI, což ztěžuje identifikaci skutečných obětí.

Je důležité si uvědomit, že i když se jedná o dětskou pornografii vygenerovanou umělou inteligencí a nebylo přímo poškozeno žádné dítě, stále je to nelegální. Uživatelé, kteří se podílejí na tvorbě nebo sdílení takového obsahu, se vystavují riziku postihu podle zákona.

Tato problematika vyvolala veřejnou diskuzi nejen ve Spojených státech, ale i v České republice, kde jsou platné přísné zákony v oblasti boje proti dětské pornografii. Nedávno například klatovský soud odsoudil jednoho jedince k půlročnímu vězení s podmíněným odkladem na 20 měsíců za držení kreslených obrázků s dětskou pornografií na mobilu.

Boj proti tomuto novému fenoménu představuje značnou výzvu pro právní orgány, ale je nezbytné, aby se ochránila nevinnost a bezpečnost dětí. Vzdělávání, osvěta a další opatření v oblasti kyberbezpečnosti jsou nezbytné pro ochranu nejzranitelnějších členů společnosti.

Share.

Leave A Reply