Flood Hub je nový nástroj v rámci Google Map, který poskytuje aktuální informace a předpovědi týkající se povodňových situací. Díky tomuto nástroji mají uživatelé přístup k datům o vývoji hladiny vody v posledních dnech, ale i k předpovědím pro následujících sedm dní.

Díky Flood Hubu se mohou lidé v případě ohrožení povodní připravit a přijmout potřebná opatření. Tento nástroj tak poskytuje klíčové informace, které mohou pomoci zabránit ztrátám na životech a majetku, jak uvedl Google.

Flood Hub funguje na bázi umělé inteligence, která zpracovává veřejně dostupné zdroje dat, včetně předpovědí počasí a satelitních snímků. Využívá technologii kombinující dva modely: hydrologický model, který předpovídá množství vody tekoucí v řece, a inundační model, který předpovídá, které oblasti budou zasaženy povodněmi a jak hluboká bude voda v těchto oblastech.

Vývoj a nasazení takového nástroje jako je Flood Hub ukazuje, jak může technologie, zejména umělá inteligence, přispět k řešení problémů spojených s klimatickými změnami a přírodními katastrofami.

Share.

Leave A Reply