Podle aktuálních informací z právního sporu mezi americkou obchodní komisí a Microsoftem se dostaly na povrch zajímavé detaily týkající se vývoje her Horizon Forbidden West a The Last of Us Part II. Ze získaných dokumentů vyplývá, že vývoj těchto her byl spojen s obrovskými finančními náklady.

Horizon Forbidden West, který byl vyvíjen po dobu pěti let, měl náklady 212 milionů dolarů. Tato částka zahrnuje pouze náklady spojené se samotným vývojem hry a nezahrnuje marketingové výdaje, které často představují významnou část celkových nákladů.

Pokud jde o hru The Last of Us Part II, její vývoj trval šest let a cena se vyšplhala na 220 milionů dolarů. I zde platí, že tato částka představuje pouze náklady na vývoj samotné hry a nezahrnuje marketingové aktivity.

Tyto čísla jasně ukazují, že vývoj vysoce kvalitních her je nákladný a vyžaduje značné investice. Velká část těchto nákladů je věnována zaměstnancům, kteří pracují na vývoji her, včetně programátorů, designérů a umělců. Dále je zde také potřeba financovat technologické nástroje a licenční poplatky za použití různých softwarových prostředí.

Je důležité si uvědomit, že tyto částky jsou specifické pro tyto konkrétní hry a mohou se lišit v závislosti na rozsahu, ambicích a technických požadavcích jednotlivých projektů. Nicméně je zřejmé, že vývoj her v této kategorii může vyžadovat značné finanční prostředky.

Vývoj her je komplexní proces, který vyžaduje nejen finanční investice, ale také čas, talent a zdroje. Přestože se jedná o nákladný podnik, úspěšné hry mohou generovat obrovské zisky a stát se kulturními fenomény.

Share.

Leave A Reply