Dolní oblast Vítkovic, historické průmyslové centrum v Ostravě, slaví otevření rekonstruovaného Malého světa techniky U6. Po více než půlroční obnově je tento fascinující areál znovu přístupný veřejnosti, která se může těšit na unikátní exponáty a zážitky z průmyslového dědictví regionu. Náklady na rekonstrukci činily 13 milionů korun, z nichž 12 milionů bylo pokryto prostřednictvím dotace z Evropské unie.

Jedním z nejzajímavějších prvků Malého světa techniky U6 jsou dvě obří plynová pístová dmychadla z let 1938 a 1948. Tyto monumentální stroje, vážící dohromady 1 800 tun, jsou středobodem celého areálu. Nově je obklopuje řada dalších exponátů, které byly buď zcela nově instalovány, nebo značně renovovány. Návštěvníci mají možnost vystoupat na nově vybudovanou lávku nad dmychadly a prohlédnout si je z ptačí perspektivy, což je neopakovatelný zážitek.

Jednou z hlavních atrakcí je svět Julesa Verna, který provází návštěvníky celým interaktivním prostorem. Nově jsou instalovány exponáty zaměřené na lodní dopravu, díky kterým si návštěvníci mohou vyzkoušet závody na vodních šlapadlech a dokonce se ocitnout v roli kapitána lodi. Další zajímavou aktivitou je možnost vyzkoušet si princip potrubní pošty, což umožňuje pochopit způsob dopravy materiálu přes potrubní tubusy.

Malý svět techniky U6 nabízí také oblíbenou obráběcí dílnu a kovodílnu, které jsou atraktivní zejména pro mladé návštěvníky. Děti i dospělí si zde mohou vyzkoušet stříhání, ohýbání či ražení plechu a dokonce si vyrobit vlastní odznak. Tyto praktické aktivity podporují zájem o techniku a zábavnou formou přibližují svět průmyslu.

Renovace Malého světa techniky U6 byla uskutečněna díky projektu Postindustriální dědictví příhraničí, který získal spolufinancování z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Tento projekt také přispěl ke vzniku společné turistické trasy nazvané Stezka uhlí a oceli. Turisté, kteří se rozhodnou prozkoumat tuto trasu, mohou navštívit různé destinace propojené s industriální historií a hornictvím. Mezi ně patří jak Malý svět techniky U6, tak i Velký svět techniky.

Rekonstruovaný Malý svět techniky U6 představuje novou éru v Dolní oblasti Vítkovic. Tato fascinující expozice nejen oslavuje bohatou průmyslovou minulost regionu, ale také nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat a pochopit technické a technologické inovace, které ovlivnily náš svět. Je to skvělá příležitost pro všechny zájemce o historii, techniku a průmyslovou kulturu, aby si užili jedinečný zážitek v rekonstruovaném Malém světě techniky U6.

Zdroj : https://www.dolnivitkovice.cz/maly-svet-techniky-u6

Share.

Leave A Reply