Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku ze dne 7. března 2024 postavil na stranu vlastníků domu, kteří odpojili neplatiči teplou vodu a topení. Soud konstatoval, že toto opatření je v souladu s občanským zákoníkem a představuje přiměřený způsob, jak donutit dlužníka k úhradě dlužné částky.

Spor o dlužné služby

V daném případě se jednalo o vlastníka bytu, který opakovaně neplatil za služby spojené s užíváním bytu. Vlastníci domu mu proto na základě stanov družstva odpojili dodávku teplé vody a topení. Dlužník se proti tomuto kroku bránil soudní cestou, avšak neúspěšně.

Argumentace Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud ve svém rozsudku uvedl, že vlastník bytu má povinnost platit za služby spojené s užíváním bytu. V případě neplnění této povinnosti má družstvo jako správce domu právo uplatnit sankce, mezi které patří i odpojení dodávky energií. Soud zdůraznil, že toto opatření je v souladu s principem proporcionality, jelikož představuje přiměřený způsob, jak donutit dlužníka k úhradě dlužné částky.

Dopady pro vlastníky a dlužníky

Rozsudek Nejvyššího soudu představuje důležitý precedens pro všechny vlastníky domů a dlužníky. Vlastníci domů tak získávají oporu pro svůj postup v případě neplatičů, a dlužníci by si měli být vědomi, že odpojení energií je reálnou hrozbou v případě neplnění jejich povinností.

Share.

Leave A Reply