Ceny energií v posledních měsících prudce vzrostly a s nimi i obavy z vysokých doplatků. Mnoho domácností se v letošním roce setkalo s nečekaně vysokými zálohami a následně i s chybným vyúčtováním. Co dělat, když se domníváte, že vám dodavatel energií naúčtoval více, než měl?

Nastavení záloh:

 • Zálohy by měly odpovídat předpokládané spotřebě. Dodavatel je povinen je na vaši žádost upravit, pokud se ukáží jako neadekvátní.
 • Při posuzování výše záloh zohledněte:
  • Předchozí spotřebu v daném objektu
  • Změny v počtu osob žijících v domácnosti
  • Energetické úpravy provedené v objektu
  • Plánované změny v užívání objektu (např. instalace tepelného čerpadla)
 • V případě sporu o výši záloh se obraťte na Energetický regulační úřad (ERÚ). ERÚ může nařídit dodavateli, aby zálohy upravil.

Chybné vyúčtování:

 • Pečlivě si zkontrolujte obdržené vyúčtování. Zaměřte se na:
  • Správnost údajů o spotřebě
  • Ceny energií
  • Vypočtené platby
  • Správnost identifikačních údajů
 • V případě nesouhlasu s vyúčtováním ho do 30 dnů reklamujte u dodavatele. Reklamace musí být písemná a musí obsahovat:
  • Vaše identifikační údaje
  • Označení reklamovaného vyúčtování
  • Důvody reklamace
  • Vámi požadované řešení
 • Dodavatel má 15 dnů na vyřízení reklamace. Pokud reklamaci neuzná, má spotřebitel možnost obrátit se na ERÚ.
 • V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na:
  • Opravu chybného vyúčtování
  • Vrácení přeplatku
  • Náhradu škody

Důležité:

 • I když reklamujete vyúčtování, jste povinni ho uhradit v termínu. V opačném případě se vystavujete riziku sankcí ze strany dodavatele.
 • Pokud je chyba ve vyúčtování zjevná (např. posunutí desetinné čárky), můžete zvážit úhradu pouze části nedoplatku.
 • V případě vysokého nedoplatku, na který nemáte v danou chvíli prostředky, se domluvte s dodavatelem na splátkovém kalendáři.
Share.

Leave A Reply