V pátečním referendu Irové jasně odmítli navrhované změny ústavy, které se týkaly definice rodiny a postavení žen. Výsledek představuje porážku pro vládu i pro všechny politické strany, které změny podporovaly.

Rodina zůstává definována jako svazek muže a ženy:

  • Navrhovaná změna, která by umožnila uznat za rodinu i nesezdané páry s dětmi, byla odmítnuta 66 % hlasujících.
  • Současná ústava definuje rodinu jako „svazek muže a ženy, dobrovolně uzavřený pro společné žití“.
  • Tato definice se nezměnila od roku 1937.

Postavení žen v ústavě se také nemění:

  • Druhý návrh, který by nahradil pasáž o ženách v domácnosti pasáží o péči členů domácnosti o sebe navzájem, byl odmítnut 59 % hlasujících.
  • Současná ústava uznává „roli ženy v domácnosti“ a zdůrazňuje její „zásadní význam pro blaho národa“.
  • Kritici argumentují, že tato formulace je sexistická a zastaralá.

Vláda respektuje výsledek referenda:

  • Premiér Leo Varadkar prohlásil, že vláda výsledek referenda respektuje a přijímá za něj zodpovědnost.
  • Dodal, že Irsko je stále „zemí, která se mění a vyvíjí“, a že se bude i nadále zabývat otázkami týkajícími se rodiny a postavení žen.

Výsledek referenda vyvolal různé reakce:

  • Zastánci změn vyjádřili zklamání a obavy o budoucnost LGBTQ+ práv v Irsku.
  • Odpůrci změn naopak vyjádřili spokojenost s výsledkem a zdůraznili důležitost tradiční rodiny.

Výsledek referenda ukazuje, že irská společnost je stále rozdělena v otázkách týkajících se rodiny a postavení žen. Je pravděpodobné, že se tato debata v Irsku bude i nadále vést.

Share.

Leave A Reply